Memudahkan pihak berkuasa tempatan (PBT) untuk melupuskan kenderaan terbiar

Kenyataan Media Setiausaha Sulit kepada Timbalan Yang Di-Pertua Dewan Rakyat II (SUS TYPDR II) merangkap Penyelaras Parlimen Teluk Intan Woo Kah Leong pada 19.12.2018; SUS TYPDR II Woo Kah Leong menyambut baik usaha Kementerian Pengangkutan yang memudahkan pihak berkuasa tempatan (PBT) untuk melupuskan kenderaan terbiar dengan meringkaskan proses pembatalan pendaftaran kenderaan.

VIDEO: Nga Kor Ming beri RM1.6 juta kepada Masjid Al Taqwa

VIDEO: Nga Kor Ming beri RM1.6 juta kepada Masjid Al Taqwa

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月15日土曜日

Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2018 telah diluluskan di Dewan Rakyat. Sebelum pindaan tersebut, sebenarnya langkah untuk membatalkan pendaftaran kenderaan adalah wajib dan diperlukan sebelum melupuskan sesebuah kenderaan motor dan rekodnya masih akan kekal walaupun sudah dilupuskan secara fizikal sekiranya tidak membatalkan pendaftarannya. Woo Kah Leong yang turut merupakan Ketua Whip Ahli Majlis Perbandaran Teluk Intan (MPTI) berkata bahawa pindaan tersebut adalah penting lantaran ini akan memudahkan PBT untuk melupuskan kenderaan terbiar secara berkesan.

VIDEO: 下月推保健食物卡 倪可敏:料2万戶受惠。

VIDEO: 下月推保健食物卡 倪可敏:料2万戶受惠。

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月15日土曜日

“Sesungguhnya terdapat juga banyak kenderaan terbiar di kawasan seliaan MPTI dan disebabkan kebanyakan kenderaan motor terbiar mempunyai pendaftaran yang masih sah, maka MPTI sukar untuk mengambil tindakan sewajarnya dalam hal ini. Oleh itu, dipercayai bahawa MPTI serta PBT yang lain akan menguruskan isu kenderaan terbiar secara holistik selepas pindaan tersebut,” ujar Penyelaras Parlimen Teluk Intan. Sekali lagi Woo Kah Leong menyambut baik langkah Kementerian Pengangkutan yang begitu bertekad dalam merealisasikan impian kerajaan untuk menjadikan sektor pengangkutan darat lebih cekap, berkesan dan menyeluruh untuk memanfaatkan rakyat Malaysia.

VIDEO: 倪帅在州议会舌战群雄,赞!

VIDEO: 倪帅在州议会舌战群雄,赞!

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月16日日曜日

Gambar para ahli MPTI yang bermesyuarat di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Teluk Intan.

巫统衰败 被伊党羞辱

民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥于2018年12月19日(星期三)在中国洛阳所发布的媒体文告:这是最大的侮辱——或许巫统全国领袖,无论他们是前部长、前任或现任国会议员也好,都没有感受到;但巫统绝大多数的州、区部和支部领袖以及它逾300万名的党员肯定会感受得到。

VIDEO: 下月推保健食物卡 倪可敏:料2万戶受惠。

VIDEO: 下月推保健食物卡 倪可敏:料2万戶受惠。

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月15日土曜日

从来没有任何一位伊斯兰党领袖能够如此这般羞辱巫统,自伊斯兰党在67年前的1951年创立以来都没有发生这样的事,因为伊斯兰党相较于巫统而言,至多只能扮演非常边缘化的角色。比方说,最近的第十四届大选并非是伊斯兰党最伟大的选举时刻,因为哈迪正带领着伊斯兰党前往衰落的方向去,而他在2004年、2008年、2013年和2018年大选所创下的个人最佳国会选举结果,都远远不及伊斯兰党在前任主席法兹诺在1999年大选所创下的成就。

VIDEO: 拖延多年的太平新民华小教学楼经倪可敏团队协助下终于获得入伙准证!

VIDEO: 拖延多年的太平新民华小教学楼经倪可敏团队协助下终于获得入伙准证!

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月14日金曜日

巫统在国会议员人数上一直都比伊斯兰党多出好几倍,事实上,巫统在1986年大选时有83名国会议员,而伊斯兰党只有区区一名;巫统在2004年大选有109名国会议员,相对于伊斯兰党的7名。然而来到今天,巫统内部的动荡和崩溃有可能导致巫统的国会议员人数和伊斯兰党一样,或更糟的是,在过去六十年中,第一次比伊斯兰党拥有更少的国会议员。

VIDEO: 倪帅在州议会舌战群雄,赞!

VIDEO: 倪帅在州议会舌战群雄,赞!

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月16日日曜日

伊斯兰党副主席莫哈末聂阿都拉就是在这样的脉络下大大的侮辱巫统,呼吁它解散并让其党员加入伊斯兰党,这在过去67年中,是匪夷所思的。但巫统今时今日的光景完全是该党领袖所种下的果,尤其是他们恬不知耻地悖逆国家和巫统先贤,盲目地支持前首相兼巫统主席拿督斯里纳吉的窃国政权,以及巨型的一马公司贪污及洗钱丑闻。

VIDEO: 倪可敏今日炮轰回教党走火入魔,竟然联合巫统反对政府承认统考!

VIDEO: 倪可敏今日炮轰回教党走火入魔,竟然联合巫统反对政府承认统考!

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月15日土曜日

然而,他们对于他们因着盲目支持纳吉的窃国政权和一马公司丑闻而犯下的悖逆国家和巫统先贤的罪行缺乏愧疚和忏悔,都在巫统最高理事会成员洛曼诺阿当所提出的在扎希“休假”时,让纳吉成为巫统代理主席及代国会在野党领袖的建议面前黯然失色。阿当的建议背后的逻辑很显然是深不可测的,但这也凸显出巫统目前衰败的程度,还有巫统从大佬到基层都与现实脱节,所以巫统活该被伊斯兰党大大的侮辱。或许阿当是对的,因为他的建议肯定能确保巫统从此灰飞烟灭,消失掉。

VIDEO: 倪可敏宣布政府将偿还354亿退款予广大商家,经济起飞指日可待!!

VIDEO: 倪可敏宣布政府将偿还354亿退款予广大商家,经济起飞指日可待!!

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月16日日曜日

即使已被唾弃 巫统依然不愿悔改

民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥于2018年12月19日(星期三)在中国济南发布的媒体文告:扎希会把他的国会在野党领袖位子交给谁?邦莫达会是署理的国会在野党领袖吗?峇眼阿末扎希已经向压力屈服,并宣布他会卸下巫统主席的职位,把巫统主席的职责交棒给他的副手莫哈末哈山。“扎希在他出席的几个会议上,暗示有对巫统施加的“惩罚性”状况,以及它所遭受的羞辱。他自己不只被拒绝和侮辱,甚至是遭受“羞辱,似乎巫统就像是被视为不洁的动物粪便。”

VIDEO: 倪可敏经典精彩政治演讲 [大马给巫统害惨 ] 18-09-2009

VIDEO: 倪可敏经典精彩政治演讲 [大马给巫统害惨 ] 18-09-2009

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月14日金曜日

他说:“当时,一旦我们接受了那样的羞辱,就会有两个要求。第一、巫统必须解散。(第二)巫统的党员必须跳槽到另一个政党。”“那意味着巫统70年的历史将会被抹杀,似乎是因为人民是如此痛恨巫统。”结果,他必须为坚持巫统不会解散而付出沉重的代价。这些轻蔑和羞辱,都是巫统的领袖们自己造成的。他们辜负了巫统和马来西亚,并在骇人听闻的一马公司腐败及洗钱丑闻中,协助和纵容前首相兼前巫统主席纳吉。这丑闻让马来西亚被全世界谴责为盗贼统治国家,给马来西亚带来了耻辱和骂名。

VIDEO: 巫統已經把「元配」丟掉去找「小三」,完全不顧馬華的感受

VIDEO: 巫統已經把「元配」丟掉去找「小三」,完全不顧馬華的感受

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月15日土曜日

直到今天,巫统领袖之间还没有为他们损害国家甚至是叛国的重大行为而懊悔、自责或悔改!扎希本人对国家所遭受的这个耻辱和骂名扮演重要角色。当前首相纳吉于2015年7月底策动“长刀之周”时,扎希是纳吉的得力助手。当时,纳吉开除了副首相丹斯里慕尤丁和总检察长丹斯里阿都甘尼,并贬抑和收买我国最大的贪腐案里主要的国家机关,如总检察长署、警队、马来西亚反贪污委员会和国家银行,以便大规模地掩盖一马公司丑闻。

VIDEO: 倪可敏: 要做就做到最好, 不然,就不要做!凡事都要全力以赴!

VIDEO: 倪可敏: 要做就做到最好, 不然,就不要做!凡事都要全力以赴!

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月15日土曜日

扎希自己甚至在2015年8月声称,他已经就纳吉个人账户里的26亿令吉事件和沙特阿拉伯王室会面。不过,过去3年里,他一直拒绝通过披露他和谁见面来佐证他的声明。这让前内阁部长丹斯里拉菲达最近提问,扎希见到的是不是“一个阿拉伯鬼魂”?她一针见血地问,哪一个阿拉伯人有那么多金钱和净资产,可以捐出26亿令吉给纳吉?因此,我才建议2018年9月的巫统代表大会,应该基于骇人听闻的一马公司腐败和洗钱丑闻而谴责并开除纳吉,以便清楚地和一马公司的骂名切割。同时,巫统也应该就巫统领袖针对在野党,尤其是民主行动党所释放的谎言、谬误和假新闻而公开道歉。

VIDEO: 后廊有可敏、佳音陆续来!

VIDEO: 后廊有可敏、佳音陆续来!

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月15日土曜日

扎希可以休假,而莫哈末哈山可以接管巫统主席的职责,但纳吉和骇人听闻的一马公司丑闻,以及其他类似一马公司丑闻的联土局、联邦土地统一及复兴公司、人民信托局、朝圣基金局,将继续困扰和缠绕巫统领袖和党员,除非他们清楚和坚决地和这些丑闻切割。我曾经非常钦佩森美兰前州务大臣莫哈末哈山。他是为数不多敢于面对现实和真相的其中一个巫统领袖,而不是像许多巫统领袖一样生活在幻想世界中。

VIDEO: 全世界首创猫山王榴梿酒 列进大马记录大全

VIDEO: 全世界首创猫山王榴梿酒 列进大马记录大全

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月15日土曜日

他曾是温和和理智的代言人。他在第14届全国大选之前脱离了巫统的主流神话。这个神话通过警告一旦巫统在第14届全国大选中被击败马来人将会灭亡,试图勒索马来人。对于巫统领袖警告一旦巫统在第14届全国大选中落败,马来人将会灭亡,莫哈末哈山用他去年8月26日在居銮举行的森布隆区部巫统代表大会开幕式上的演讲,提供了最好的反驳。莫哈末说,巫统必须吸引马来选民以获得大多数人民的支持,那么国阵便能够赢得第14届全国大选。

VIDEO: Nga Kor Ming beri RM1.6 juta kepada Masjid Al Taqwa

VIDEO: Nga Kor Ming beri RM1.6 juta kepada Masjid Al Taqwa

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月15日土曜日

他说,巫统再也不能认为马来人需要它了,而是巫统需要马来人才能生存。他说:“马来人现在有许多选择,如伊斯兰党、人民公正党(公正党)和马来西亚土著团结党(土团党)。我们(巫统)不能自满地说马来人需要我们。”莫哈末并不完全正确,因为他没有提及民主行动党。民主行动党是一个捍卫和维护所有马来西亚人利益的政党,无论是马来人、华人、印度人、卡达山人、伊班人还是原住民。

VIDEO: 巫統已經把「元配」丟掉去找「小三」,完全不顧馬華的感受

VIDEO: 巫統已經把「元配」丟掉去找「小三」,完全不顧馬華的感受

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月17日月曜日

在2008年和2013年全国大选越过巫统和国阵之后,由希望联盟政府治理的槟城和雪兰莪,马来人获得比以前由巫统与国阵管理时更好的照顾。然而最经典的是,把巫统等同于马来人和马来人等同于巫统的神话,以及巫统必须继续执政,因为该党是马来人唯一可以指望来维护和争取他们权利的政党,恰恰被莫哈末哈山本人拆穿了。如果莫哈末现在散播他于去年8月26日在森布隆巫统代表大会上演讲时所暴露的谎言、谬误和恶毒言论,而这也从他在森美兰州议会针对ICERD课题带头离席得以证明,那么我会感到很悲伤和痛心。

VIDEO: 137年历史 停摆逾10年 太平百年老钟再响起。

VIDEO: 137年历史 停摆逾10年 太平百年老钟再响起。

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月15日土曜日

我仍在等待伊斯兰党主席哈迪阿旺针对ICERD的答复。既然莫哈末正在接管巫统领导层的职责,与哈迪一起领导反ICERD运动,我们或许可以从莫哈末那里得到答案。哈迪说,所有穆斯林都必须反对签署ICERD,宣称ICERD是一个“共济会议程”,旨在摧毁宗教、国家和社会。莫哈末哈山是否同意哈迪的看法?

VIDEO: 太平从此再次的热闹起来。

VIDEO: 太平从此再次的热闹起来。

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月17日月曜日

巫统和伊斯兰党是否会发起一项国际运动,以拯救世界上的穆斯林免受共济会的阴谋?世界上19亿穆斯林中有99%生活在已经签署《消除一切形式种族歧视国际公约》(ICERD)的179个国家,括伊斯兰会议组织(OIC)57个成员国中的55个,如沙特阿拉伯、印尼、土耳其、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国、埃及、伊朗、伊拉克、约旦、科威特、巴勒斯坦、阿尔及利亚、摩洛哥、阿富汗、孟加拉国和巴基斯坦。马来西亚是世界上穆斯林的救星,包括以沙特阿拉伯为中心的伊斯兰心脏地带的穆斯林,还是马来西亚已经成为世界的笑柄?

VIDEO: 萧慧敏独家一对一专访 跟拍倪可敏私下另一面

VIDEO: 萧慧敏独家一对一专访 跟拍倪可敏私下另一面

Nga Kor Ming Super Fans Page 倪可敏超级粉丝俱乐部さんの投稿 2018年12月14日金曜日