DEWAN PANAS bila YB Nga Kor Ming bahas & bongkar Rahsia BN!

(7-4-2017)

DEWAN PANAS bila YB Nga Kor Ming bahas & bongkar Rahsia BN!