Pagar sempadan M’sia-Thailand tidak kukuh, mudah diceroboh

(31-5-2018)

Tembok dan pagar sempadan Malaysia-Thailand sepanjang 29 km dari Padang Besar, di Perlis ke Bukit Kayu Hitam di Kedah didapati telah usang dan tidak lagi kukuh untuk tujuan keselamatan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata berikutan itu, pagar itu kini menjadi laluan utama penceroboh terutama pendatang asing tanpa izin dan golongan ekstrem untuk memasuki Malaysia.

“Perkara ini memang disedari oleh pegawai Majlis Keselamatan Negara (MKN) yang telah membuat tinjauan. MKN juga sedar implikasi terhadap keselamatan negara. “Bagi pihak polis, kita telah mengemukakan cadangan dan saranan yang termasuk penggunaan teknologi canggih seperti kamera litar tertutup (CCTV) dan drone di kawasan panas untuk memberi kawalan maksimum,” katanya. Bagaimanapun belum ada keputusan dibuat, katanya kepada media selepas meninjau pagar sempadan itu semalam. Keseluruhan sempadan dari Bukit Putih di Kuala Perlis ke Bukit Kayu Hitam adalah 105 km panjang. Sebahagian pagar dibina dengan kawat berduri dan sebahagian tembok konkrit.

“Pagar yang daif 29 km panjang boleh mengundang bermacam perkara. Justru, saya harap kerajaan memberi keutamaan untuk membina pagar baharu atau menggantikan kawat berduri seberapa segera. “Pada sama ini kita berikan kawalan terbaik untuk mengekang pencerobohan,” katanya. Beliau berkata polis Malaysia dan Thailand sentiasa bekerjasama selain bertukar maklumat dan pandangan dalam usaha membanteras aktiviti jenayah rentas sempadan.

Mengenai penyeludupan barang dagangan, beliau berkata dari Januari hingga April lepas, Pasukan Gerak Am membuat 167 tangkapan di Kedah, Perlis dan Kelantan manakala barang yang dirampas bernilai RM1.3 juta.

媒体自由不止于废恶法 学者的4改革建议

(31-5-2018)

希望联盟选前曾经承诺,若胜选后将维护马来西亚媒体自由,并废除钳制言论自由的多项恶法。惟在这个恶法将去而媒体自由空间稍开之际,主流媒体“见高拜,见低踩”、恶性竞争等乱象却不禁让人摇头。学者认为,为促进媒体自由,除了检视及废除恶法之外,新政府也应有至少4个方向的努力:反思国营媒体的公共角色、补助弱势媒体、修法杜绝媒体垄断、提升民众媒体识读力。

(I)国营媒体重新定位 独立新闻中心(CIJ)总监纪洁克(Jac Kee,译音)认为,新政府应重新反思,国营媒体在健全民主社会应扮演何样的角色。 她接受《当今大马》访问时坦言,虽然媒体堪称为“监督政府的第四权”,但在媒体所有人的立场、恶法钳制以及媒体利益取向的多方影响之下,国营及官联媒体却经常沦为政府喉舌。“我们都知道,国营媒体抑或国家持有大部分股份的媒体,向来扮演着政府喉舌的角色。我们也看见,媒体所有权、援引恶法选择性提控及利益导向等因素作用之下,媒体监督政府、捍卫健全的民主制度及言论自由的角色不断地变弱。”

“这种现象也导致我们缺乏提供优质新闻的机构,而人们对媒体的失去信任。优质的新闻媒体应秉持小心求证、事实考证、平衡报导及多元报导的精神。” 公民社会参与决策 纪洁克(见下图)主张,希盟政府应明确订定国营媒体的治理方针,确保国营媒体以公共利益为主要考量,并且让公民社会代表能够进入国营媒体决策机制之中。

“国营媒体必须有某种程度的自主权,而国营媒体的管理层应适度地开放让公共或相关领域的各方代表参与其中,包括公民社会。” 拉曼大学媒体系讲师郑文德接受《当今大马》访问时表示,国营媒体的领导层过往都来自政治委任,因此国营媒体的节目制作或新闻操作都倾向政府。 “一直以来,国营媒体都是透过政治委任的人士来管理。换句话说,你是我的人,我安排你进入,就是尽量维护我的利益就对了。” 郑文德认为,国营媒体应可效法台湾公共电视台,广邀相关学者、非政府组织代表进入董事会,共同决策公共媒体的走向,以减少国营媒体的政治宣传成分。

“比如台湾的公共电视的董事会,是由不同领域的专业人士所组成。这些受委成为董事的人都与政党没有关系,因此在他们决定要摄制怎么样的节目内容时,比较不会受到政治的影响。” “我希望,大学讲师、新闻相关的非政府组织,如独立新闻中心(CIJ)及 大马半岛新闻从业员职工会(NUJ)等人士能够受委成为国营电视的董事,以确保国营电视不会受到政治的操控,减少节目中为特定政党服务的政治宣传。” 大同韩新传播学院副院长黄国富接受《当今大马》访问时也提出了雷同的见解。他强调,既然国营媒体依赖公帑来营运,因此应当秉持政治中立的精神以服务人民为基础,并应停止扮演政府喉舌。

“国营电视台应该有可能变成公共电视台。公共电视台应该以服务人民为主,它提供的内容应该更多元及保持政治中立,并脱离政府喉舌的角色。在讨论政治议题的时候,各个党派都应该要能进入与讨论。” 公共媒体应关注边缘课题 商业媒体通常因为商业利益导向,而倾向于制作“大众爱看”的热门节目,最终导致各家媒体的内容趋向同质化。国营媒体的营运成本来自人民的纳税,因而能够免于商业利益的限制。 黄国富(见下图)指出,国营媒体的定位应与商业媒体有所不同;国营媒体作为公共媒体,应为不同语言群体及不同年龄的群众制作更多元的节目。

“此外,公共电视台也应该为各种语言及各年龄层的人提供节目,并为商业媒体比较没注意到的议题提供空间。”不仅如此,黄国富也提到,而马来西亚目前存在许多商业主流媒体鲜少关注的边缘课题,因此国营媒体应积极关注。 “原住民、环保及贫穷等等课题,都属于比较边缘弱势的议题。马来西亚有各种问题正在发生,但很多时候只有少数媒体会去做。相对来说,这些问题还是很少被注意到。这些问题应该要有一些平台能够注意,能够为大家去关心这些问题。” 诺丁汉大学大马校区传播与文化研究中心(CSCC)主席查哈伦(Zaharom Naim,见下图)指出,国营媒体靠着纳税人的金钱来营运,作为公共媒体不应停留在追逐热门流行,例如购买韩剧来播放;反之,公共媒体应制播更多元、原创,甚至挑战社会常规的内容。

“首先,大马广播电台与电视台(RTM)在复兴后应考虑制播关怀社会问题的纪录片。这些纪录片及时事节目,可依据例如联合国可持续发展目标(SDGs)的指标,节目主题可从环境到人权等各个方面。 “大马广播电台与电视台重组后,务必要明白及珍惜马来西亚社会的多元文化、多元种族及多元宗教的特质。应当为此庆贺,而非让某些群体比其他人更占优势 。少数群体必须被任何而非被边缘化。”

(II)补助小媒体创造媒体异质性 除此之外,黄国富也献议,新政府应致力拓展马来西亚的媒体生态,并设立基金以补助边缘弱势的媒体,让更多不同的本地媒体能够创立和续存。 “举例而言,边缘弱势的媒体包括了非政府组织的媒体《激流》(Aliran)以及一些年轻人的媒体。” “新政府应该创造一个环境,让这些小的媒体能够获得补助,进而促进整个媒体环境充满更多元和异质的可能性。” (III)修法杜绝媒体垄断 2001年5月28日,在华社的激烈反对声浪之下马华公会收购南洋报业,并在5年后将部分股权转手中文媒体大亨张晓卿,最终促成本地中文报业的大型媒体垄断。 时至今日,本地中文报章的垄断局面依旧,目前国内中文主流报章《星洲日报》、《光明日报》、《南洋商报》、《中国报》皆由世华媒体集团所掌控。 黄国富接受采访的当日,恰好是报殇第17周年。他提到,除了修订或废除钳制媒体言论的恶法之外,新政府也应该修订《2010年竞争法令》以防止媒体垄断的问题。 “我认为应修订《2010年竞争法令》,主要是为了防止媒体集团过于庞大,不利于公平竞争,且会破坏信息生态系统,影响言论自由、文化多元性与新闻专业自主等。”

“我们必须重视‘媒体整合’的问题,应限制财团以垂直和水平方式在媒体产业进行大规模垄断,也要限制透过资本交叉方式来控制不同媒体。” 黄国富也补充说,有者可能会认为网络新媒体现已逐渐发达,各种信息与言论都可以自由流通,如今已没有媒体垄断的问题。 然而,黄国富点出,网路新闻传播的讯息通常仍是源自于传统纸媒的产制,因此媒体垄断的不良影响依旧存在。 “虽然人们使用新媒介取得新闻信息的比率增加,但传统媒体仍然是人们取得信息的重要来源,而且新媒介上传布的讯息经常是来自传统媒体的产制。” (IV)提升民众媒体识读 郑文德曾担任《中国报》记者。他认为,目前大部分主流媒体都处在复杂的政商关系之中,终将无法脱离“赚钱为目标”的商业逻辑以及“不敢得罪政府”的思维,而政商关系也必将一定程度影响了报导方式。 “过去,媒体的所有权导致他们偏帮国阵;而现在,希盟政府执政了,媒体的老板为了赚钱,他当然也不会再三地批评新政府,他们都是以赚钱为最重要的目标。”

“因此,我认为读者是(制衡媒体)很重要的力量。你看到他的报导不平衡,你应该表达出来,应该要有批评的精神。” 郑文德(见下图)认为,公众不能仅仅期待媒体崇高的自律精神;反之,他鼓励读者对媒体保持批判精神,藉由读者的反馈力量来制衡本地主流媒体乱象。

他主张,新政府应当自小学开始把媒体识读纳入课程,让学生理解媒体如何受到政治、商业及群众喜好的影响,进而培养起社会的媒体素养,并回过头来对本地媒体有更高的要求。 “我认为,媒体识读教育应该从小学或中学开始,让学生有能力分析新闻的真伪。部分主流媒体管理层并没有媒体识读或素养的背景,透过读者的批评可能会提升他们的素养。”“我们必须让他们(学生)知道,政党如何控制了媒体,媒体又如何受到影响,这些都是非常重要的。新政府应可透过教育体系或国营媒体如《马新社》来教育群众,培养群众的分析能力及批评能力。” 以下为希盟在选举前提出的相关承诺: (1)希望宣言第27项承诺阐明,希盟执政后将废除《1984年印刷机与出版法令》及《1948年煽动法令》,也承诺检视《1998年通讯及多媒体法令》。

(2)希望宣言第27项承诺阐明,希盟政府将取保媒体拥有审查政府的自由;其中包括采取相应措施,提升大马广播电台与电视台(RTM)和马来西亚国家新闻社(BERNAMA)等机构的独立性及专业性。 (3)希望宣言第27项承诺阐明,希盟也承诺执政后将成立由媒体工作者组成的媒体理事会,负责协调媒体的伦理报告,并作为处理公众对媒体的投诉的专业团体。 (4)希盟宣言第17项承诺中提及,希盟政府将为所有参加大选的注册政党提供空间,让大家都能够通过国营广播和国营电视频道竞选,并确保国营媒体的报道是公正与平等。 (5)在民主健全的国家中,公众有权查阅政府文件,无形中构成监督政府的力量。第14项“革新反贪会和加强反贪措施”承诺则阐明,希盟政府将设立《资讯自由法令》,并提供财政预算来执行此法令。

(6)《2018年打假新闻法令》今年4月2日在一片争议声浪中于国会通过,违规者最高可被判处6年监禁及罚款50万令吉。此法令通过的隔日,希盟随即承诺执政后将会废除这项恶法。

耗千亿只造十万份工作,马哈迪坚称砍高铁有理

(31-5-2018)

虽然前首相纳吉宣称马新高铁计划能制造11万个工作机会,惟首相马哈迪旋即回应称,若政府花费600亿至1000亿令吉,只能为10万人带来就业机会,着实没有效率。马哈迪今晚在布城出席开斋活动后,受询时说:“你要花费600亿至1000亿令吉,让10万人可工作,这不是很有效率。”

马哈迪也强调,政府已研究过马新高铁的细节,才决定腰斩这项计划。较早前,纳吉在面子书专页贴文捍卫马新高铁计划。纳吉宣称,按照原先计划,马新高铁计划一旦落实,将能在2069年前创造6500亿令吉的国民总收入(GNI),还能制造11万个就业机会,并预计在2069年前增加至44万2000个就业机会。希盟腰斩马新高铁 经过多次放话后,首相马哈迪前日正式宣布,政府决定取消马新高铁(HSR)计划。

根据马哈迪的说法,马新高铁计划将耗资1100亿令吉,耗费巨大,而马来西亚得益甚少。随着这项决定,他估计马来西亚将须赔偿近5亿令吉。今早,内阁会议也议决,废除捷运三号线(环状线)计划。重新谈判大道合约 另外,询及南北大道特许经营合约原本应于明日(5月31日)到期,马哈迪说,政府将重新谈判有关大道合约。“我们将会重新谈判。”

无论如何,前朝政府已于2011年延长南部大道合约至2038年。

“高铁原可创6500亿效益”,纳吉斥希盟不当腰斩

(31-5-2018)

希盟政府前日宣布取消马新高铁计划,作为计划的推手,前首相纳吉批评新政府,未经从长计议即仓促取消这项计划。纳吉今晚发声明宣称,按照原先计划,马新高铁计划一旦落实,将能在2069年前创造6500亿令吉的国民总收入(GNI),还能制造44万2000个就业机会。

“我之前看过的报告显示,它将能带来经济效益,至2069年创造总共6500亿令吉的国民总收入。”“此外,它将制造11万个就业机会,并预计在2069年前增加至44万2000个就业机会。”质疑数据不准 纳吉补充,马新高铁计划将增加地产价值,还促进技术交还,推广旅游业。他促请希盟政府,公开经济影响报告,以示透明。他也促请政府交代,如何得出1100亿令吉建筑成本的数据。他强调,前朝国阵政府估计这项计划耗资720亿令吉,而非新政府所称的1100亿令吉。

“这数据是否跟之前的1兆令吉国债数据一样,经过政治操弄?”纳吉表示,政府应该从长计议,举行对话会等,才决定马新高铁计划的存废。“别因为你憎恨一个人或前朝国阵政府,就仓促下达情绪化的决定,否则最终人民将受损。”希盟腰斩高铁 经过多次放话后,首相马哈迪前日正式宣布,政府决定取消马新高铁(HSR)计划。根据马哈迪的说法,马新高铁计划将耗资1100亿令吉,耗费巨大,而马来西亚得益甚少。随着这项决定,他估计马来西亚将须赔偿近5亿令吉。

今早,内阁会议也议决,废除捷运三号线(环状线)计划。

NUJ向耆老会建议,阻巫统马华继续掌控媒体

(30-5-2018)

大马半岛新闻从业员职工会(NUJ)呼吁希盟新政府,阻止政党掌握媒体的多数股权,以终止政党掌控媒体。大马半岛新闻从业员职工会主席道菲拉萨(Mohd Taufek Razak)今日代表职工会,在吉隆坡与耆老理事会见面,并提出职工会的建议。

他较后向《当今大马》披露,职工会在会议上提呈4项建议,其中一个正是要求政府终止政党掌控媒体。“我们要求政府落实一个条规,以便政党不再能够‘控制’一个媒体机构。”“这是为了让媒体机构能全面由媒体管理。”他强调,唯有媒体独立才能为员工带来良好未来,因为在这种情况下,媒体的生存不再需要仰赖政党命运,而是依赖本身的企业运作策略。目前,道菲拉萨认为,政府能对巫统和马华采取行动,因为两者在《马来西亚前锋报》和《星报》掌握多数股权。

“他们(政党)可掌握股权,但我们的建议是,他们只能握有少数股权。”废除钳制媒体法令另外,道菲拉萨(见图)也重申许多本地媒体的呼声,即要求政府设立独立的媒体理事会。


“当有任何媒体犯错,该媒体理事会可传召他们(犯错的媒体从业员),以解决有关事宜。” 他认为,政府也必须废除或修正现有钳制媒体的法令,包括《1984年出版与印刷法令》。他指,已建议政府把本地媒体组织列为媒体理事会的成员,如大马半岛新闻从业员职工会、大马记者协会(IOJ)及愤怒媒体运动(Geramm)等,另外也可纳入律师公会、人权委员会、学者及主要媒体机构的编辑等。他也说,已向耆老理事会建议,认可大马半岛新闻从业员职工会为“媒体中心”(media centre),以提供培训给新的记者。

今日的会议约30分钟,所有耆老理事会成员皆出席,包括前财政部长达因(Daim Zainuddin)、前国家银行总裁洁蒂(Zeti Aziz)、前国油主席哈山马力肯(Mohd Hassan Marican)、富豪郭鹤年及经济学家佐摩(Jomo Kwame Sundaram)。内阁或两周内讨论 另外,通讯及多媒体部长哥宾星(见图)今日在部门一场记者会上,受询及媒体理事会一事时表示,或会在两周内向内阁提呈设立媒体理事会的建议书。

他重申,政府肯定会成立媒体理事会,一切仍在程序中,目前也仍未择定名字,不过该部希望能尽量接触所有利益相关者。“现在还在设立结构的程序中……我已指示,我们必须获得所有人的参与。我们希望能广泛接触,以便能应付更广的课题。”“名字和谁是成员等等,这些还未决定。若可以,我或会在两周内向内阁提呈以讨论。”秉持接触媒体政策 哥宾星也强调,上任后秉持接触媒体政策,而此政策将持续落实,如今已会见各媒体代表,收纳各种意见与建议。

“一开始我已表明,我会接触所有人,而我也已开始这么做,我已到国营电视台、马新社,或许下周将与国家电影发展局(Finas)会面。”“有很多协会已来见我,传达他们的关注与建议。我想,我需要的是讨论与对话,我要确保所有领域的声音都被聆听,以便我们能拟出各种解决方案。”他重申,欢迎所有人前来提供意见。“任何人想要贡献意见,都可致函给部门,或联络我,或发讯息给我,而我会回复他们,我会尝试和他们联系,并聆听他们。”指示恢复华淡节目

哥宾星也说,已指示政府新闻机关《马新社》电视台,恢复华文与淡米尔文的新闻节目。他也要求,有关单位提供一份报告,解释当初为何会关闭《马新社》电视台的华文与淡米尔文新闻节目。“我已要求,若可以,在两周内恢复《马新社》电视台的华文与淡米尔文新闻节目。”“由于很多人来见我,并询问我为何撤除有关节目,他们认为那些节目为他们带来益处,因此我才要求恢复有关节目。”针对部门将探讨是否能以半价提供比现有网速快一倍的宽频服务一事,

哥宾星透露,或在两周内会见电讯公司,以讨论有关事宜。“我们希望加速网速,同时能减低半价,这当然会(为电讯公司)带来影响,但我们有一些计划,我们可坐下协商,讨论能如何减价。”